A dunaszerdahelyi szervezett sportélet kezdeteként az 1904-es esztendőt határozhatjuk meg, amikor a város képviselőtestülete mintegy két holdnyi területet jelölt ki sportolási célra a mai Észak I. lakótelep helyén, ahol tornaszereket állítatott fel.

A labdarúgó egylet megalakítására csak négy évvel később, 1908-ban került sor a város főszolgabírója, Vermes Ferenc elnökletével. A klub a Dunaszerdahelyi Sport Egyesület (DSE) nevet vette fel, az alakuló ülésre 1909. május 22-én került sor a községháza tanácstermében.

A DSE vezetése:
Elnök: Vermes Ferenc
Alelnök: Dr. Nagy Árpád és Szüts Aladár
Titkár: Reichel Lajos
Jegyző: Petrovics István
Pénztáros: Goldschmied József
Orvos: Dr. Miklós Jakab
Ügyész: Pethő Pál

A DSE néhány hónappal később már kérvényezte a városvezetésnél az 1904-ben kijelölt területet adja át a futball céljaira, azonban kérését elutasították. A klub működése nehézkesen indult, bár 1909 és 1914 között találkozhatunk tevékenységével a tenisz, sakk és a futball területén, az első világháború és a trianoni döntés azonban ellehetetlenítette a sportéletet. A DSE 1919-ben felélesztette tevékenységét, csupán barátságos mérkőzéseken vettek részt.

Klubtörténet